HELP je udruga za pomoć mladima i osobama s problemima povezanim s konzumiranjem droga. Osnovan je 1992. u Splitu, gdje je sjedište, a aktivnosti se odvijaju i u drugim mjestima: na Korčuli, u Dubrovniku, Osijeku i Varaždinu.

Sve aktivnosti se provode kroz dva glavna paralelna programa: Informativni centar za mlade i Smanjenje štete.

Glavni cilj smanjenja štete je prevencija HIV-a. U okviru aktivnosti se nastoji smanjiti štetu uzrokovanu konzumiranjem droga i drugim visokorizičnim ponašanjima, osobito komercijalnim seksualnim radom. Ciljana skupina je populacija s visokorizičnim ponašanjima; intravenski ovisnici o drogama, komercijalne seksualne radnice i ljudi koji žive s HIV-om.

Neke od aktivnosti su: Zamjena pribora (Needle Exchange), terenski rad, slanje ovisnika na liječenje, dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV i hepatitis (CST), distribucija obrazovnih materijala, osiguravanje besplatnih prezervativa, podizanje svijesti u javnosti o HIV-u i AIDS-u, briga o osobama zaraženim HIV-om, edukacije, treninzi i sl.

Ciljana skupina Informativnog centra iza mlade (ICM) su osobe mlađe od 30 godina. Kroz ICM HELP nastoji poboljšati kvalitetu života mladih, osnažiti mlade ljude da se oponašaju odgovornije i preuzmu aktivniju ulogu u društvu. Da bismo ih osposobili za takvu ulogu, potrebno ih je informirati i educirati.

Trudimo se prikupiti i distribuirati korisne informacije, bez političkih, vjerskih ili drugih utjecaja. Nastojimo potaknuti mobilnost mladih, poboljšati neformalno obrazovanje i međukulturno razumijevanje te potaknuti volonterstvo na lokalnoj i međunarodnoj razini. Više od 100 volontera godišnje sudjeluje u aktivnostima na lokalnoj i međunarodnoj razini (EVS).

Close Menu